PRIJATELJ PROJEKTA JE NACIONALNA ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM SRBIJE (NOOIS)

Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS) osnovana je 22. jula 2007. kao “krovna” organizacija koja predstavlja preko 800.000 osoba sa invaliditetom i njihovih pravnih zastupnika. NOOIS zastupa interese i potrebe osoba sa različitim vrstama invaliditeta, a pored osoba sa senzornim i intelektualnim invaliditetom, zastupa i osobe sa fizičkim invaliditetom koje u velikom procentu koriste ortopredska i ortotička pomagala.

Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije je sa ciljem da predstavlja ujedinjeni pokret osoba sa invaliditetom Srbije. Misija NOOIS-a je povećanje uključenosti osoba sa invaliditetom u društvo, puno poštovanje ljudskih prava i nediskriminacija po osnovu invalidnosti, kroz partnersko delovanje jedinstvenog invalidskog pokreta i države na donošenju i primeni zakona i drugih dokumenata iz oblasti invalidnosti, a u skladu sa međunarodnim standardima i dokumentima.

Kada je reč o protetičkim pomagalima koja koriste članovi organizacija koje čine NOOIS, sa razvojem tehnologija ovakva rešenja postaju sve savremenija i dostupnija onima kojima su neophodna. Na ovaj način svakodnevni život osoba sa invaliditetom postaje lakši, a oni postaju nezavisniji i samostalniji u svom funkcionisanju i uključivanju u društveni život zajednice.

Predstavnici NOOIS-a će na Letnjem akademskom seminaru imati priliku da istaknu značaj razvoja humane strane inženjerstva.

Više o načinu na koji inženjerska rešenja pomažu osobama sa invaliditetom i o značaju ovakvih organizacija učesnici će imati priliku da čuju na seminaru.